facebook

Press

22. 10. 2009, Košice

S. Prokofiev: Koncert pre klavír a orchester č. 2 g mol, op. 16, A. Chačaturian: Suita č. 1 a 3 z baletu Spartakus

Štátna filharmónia Košice, Ladislav Fančovič, klavír

„Dielo (Suita z baletu Spartakus) plné tanečnosti, vtipu, zábavy, rytmických zvratov a bohatstva inštrumentácie, zaujímavých melodických tém ovládal spolu s orchestrom a jeho nástrojovými skupinami či jednotlivcami na vysokej úrovni, priam virtuózne. Vďaka jeho presným, sústredeným a zmysluplným gestám sa všetka vášnivá hudba, gradácie, groteska, galop, rýchle tempá, rytmické nuansy vydarili presne a pôsobivo, bez zaváhaní v plnom orchestrálnom zvuku. Leginus tak pripomenul výkony svojho učiteľa a významného predstaviteľa slovenskej dirigentskej školy Ondreja Lenárda.“

Lýdia Urbančíková, in: Hudobný život 11-12/2009

All right reserved © Martin Leginus 2011 - 2023

web by reverealise