facebook

Press

Foscariovci v Opere SND

G. Verdi: I due Foscari | hudobné naštudovanie: F. Haider, dirigenti: F. Haider, M. Leginus | réžia: M. Chudovský | scéna: J. Ciller | kostýmy: P. Čanecký | zbormajster: P. Procházka | choreografia: Š. Ondrišová | obsadenie: M. Cavalcanti, Z. Vongrey, J. Ďurčo, R. Alvarez, B. László, J. Fogašová, L. Hudson, J. Galla, O. Mráz, J. Babjak, J. Kundlák, D. Šlepkovská, M. Šebestová

„Hudobná stránka dopadla podstatne lepšie ako vizuálna. K hudobnému naštudovaniu bol po úspešnej Čarovnej flaute opäť pozvaný hosťujúci rakúsky dirigent Friedrich Haider. [...] Martin Leginus sa sústredil na optimálne spevácke pohodlie a konzistentné tempá pri zachovaní výrazného dramatického spádu.“

Jozef Červenka, in: Hudobný život 12/2010

All right reserved © Martin Leginus 2011 - 2024

web by reverealise