facebook

News

Krst CD harfistky Slovenskej filharmónie Kataríny Turnerovej, na ktorom nahrala Wagenseilov harfový koncert s Cappellou Istropolitanou pod taktovkou Martina Leginusa. CD vychádza 12.12.2017

viac: 

https://www.hummelmusic.sk/index.php?product=8585001117220Katar%C3%ADna-Turnerov%C3%A1-Royal-Harp

All right reserved © Martin Leginus 2011 - 2023

web by reverealise